veos-bg@datacom.bg | +359 887 363 133
 

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ WWW.AEROCAM.BG


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ВЕОС“ЕООД, гр. София, ул. Околовръстен път № 179, ЕИК 131220718, представлявано от  Валери Христов, , наричано по-долу за краткост ВЕОС или ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу Ползвател или Клиент, на www.aerocam.bg. 


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И КЛИЕНТА

Чл. 2. Собственик на този уебсайт е "ВЕОС“ЕООД, гр.София, ул. Околовръстен път № 179, ЕИК 131220718, управител  Валери Христов, ел.поща: veos-bg@datacom.bg., тел 0887 363 133.

Надзорни органи: 

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл.3.Клиент е всяко регистрирано на уебсайта лице.За да използва уебсайта Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които е нужна регистрация.При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни.Регистрацията се осъществява с попълване на всички необходими данни от Ползвателя, и след получаване на електронно съобщение за новосъздадения акаунт.Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Всички заявки, поръчки и доставки на клиента се уреждат с настоящите Общи условия.

Когато отговарят на условията на Закона за защита на потребителите клиентите се ползват от правата, предоставени им от закона.


III.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.4.Представянето на стоките в уебсайта не е предложение за сключване на договор.С подаването на поръчката клиентът подава оферта до ВЕОС за сключване на договор. След това получателят получава следните съобщения: съобщение, потвърждаващо получаването на поръчката и друго съобщение, в което са изброени подробностите.Тези две съобщения са само за информация за приемане на заявката и подробности за реда при изпълнението ѝ, като все още не се счита за приемане на офертата от Нас. Договор за покупко-продажба се сключва само когато ВЕОС потвърди доставката на стоките в друго съобщение до купувача.

Доставчикът съхранява данните за поръчките на регистриран Ползвател, извършени чрез неговия акаунт.


IV.ДОСТАВКА

Чл.5 Изпращането на стоки е възможно само в рамките на Република България.

Информация за периодите на доставка на продукти, продавани от "ВЕОС“ЕООД е приблизителна.

В случай на непреодолима сила се прави разумно удължаване на датите / крайните срокове за доставка. Ако забавянето на доставката продължава повече от 45 дни, всяка от договарящите страни има право да се оттегли.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от него данни са неверни или заблуждаващи. 


V.ЦЕНИ

чл.6. Посочените цени са с включен данък добавена стойност.

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.


VI.УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ


Чл.7.Клиентите могат да заплатят покупната цена в брой при получаване на стоката, с наложен платеж, по банков път с предплащане или с ПОС терминал на място в офиса на фирма ВЕОС.

Адресът за доставка и фактуриране трябва да е на територията на Репблика България.

Стоката остава собственост на Доставчика до пълното ѝ заплащане.

Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от получателя, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако получателят е въвел съответното име и парола за достъп.


VII.ПРАВО НА ОТКАЗ


Чл.8.Когато Клиентът е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от договора в рамките на 14 календарни дни, без да посочва причина.

Периодът се брой, считано от деня, в който Клиентът или третото лице, посочено от него, което не е превозвач, е получило стоките.Ако стоките се доставят отделно в една поръчка, срокът за отказ е 14 календарни дни от деня, в който Клиентът или третото лице, посочено от него, което не е превозвачът, е получило последната стока. 

Разноските при отказ се поемат от Клиента.

Правото на отказ не се прилага, когато стоките са били изработени(доставени) съобразно изискванията на Ползвателя или по негова индивидуална поръчка, както и когато са налице някои от останалите предпоставки на чл.57 от Закона за защита на потребителите.


VIII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл.9. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. 

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. 

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика/Декларация за защита на личните данни, достъпна на адрес www.aerocam.bg.

Чл.10. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола се прилага следната процедура: Ползвателят получава на посочения ел. адрес линк за смяна на старата парола.

Данните от на Клиента ще бъдат използвани само за целите на изпълнение на договор за покупко-продажба, както и възможното му сключване.


IX.ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.11.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Клиенти.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя.

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 


X.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.12.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www. Aerocam.bg.


Зaщитa нa личнитe дaнни

Чл. х. 1. „ВЕОС“ EOOД пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoтpeбитeля cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зaзaщитa нa личнитe дaнни.


Чл. х. 2. „ВЕОС“ EOOД oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoтpeбитeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa.


Чл. х. 3. „ВЕОС“ EOOД e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Зaдължитeлнa инфopмaция зa пpaвaтa нa лицaтa пo зaщитa нa личнитe дaнни, дocтъпнa нa тoзи aдpec, c ĸoятo Πoтpeбитeлят дeĸлapиpa c пpиeмaнeтo нa тeзи oбщи ycлoвия, чe ce e зaпoзнaл и e cъглaceн.


Чл. х. 4. Πpи пpeдocтaвянe нa ycлyгaтa „ВЕОС“ EOOД дeйcтвa eдинcтвeнo пo инcтpyĸция нa Πoтpeбитeля нa ycлyгaтa и caмo дoĸoлĸoтo мoжe дa имa ĸoнтpoл въpxy личнитe дaнни, ĸoитo пoлзвaтeлят oбpaбoтвa. Дoгoвopът зa изпoлзвaнe нa ycлyгaтa и изпoлзвaнeтo нa нeйнитe фyнĸции и възмoжнocти ca нaпpaвeни дocтъпни oт „ВЕОС“ EOOД.


Чл. х. 5. Oт cъoбpaжeния зa cигypнocт нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe, „ВЕОС“ EOOД щe изпpaти дaннитe caмo нa е-mаіl aдpec, ĸoйтo e бил пocoчeн oт Πoлзвaтeлитe в мoмeнтa нa peгиcтpaциятa.Упoтpeбa нa "биcĸвитĸи" (сооkіеѕ) в caйтa

Oнлaйн мaгaзинът AEROCAM.bg изпoлзвa тaĸa нapeчeнитe сооkіеѕ - "биcĸвитĸи", чpeз ĸoитo пoзвoлявa нa cиcтeмaтa, пpи cлeдвaщo влизaнe в caйтa, Baшият пpoфил дa ce впиcвa aвтoмaтичнo, пaзeйĸи пoтpeбитeлcĸитe Bи нacтpoйĸи и пpoдyĸтитe ви в "Koличĸa". Биcĸвитĸитe нe нocят лични дaнни или личнa инфopмaция зa пoтpeбитeля!