Разширен Курс за Пилоти на Дронове - 17/18/19 февруари 2023