Aerocam ще работи Online по време на кризисната ситуация