Курс за 3D моделиране на обекти чрез дрон 6-7/02/2020г